แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2019
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.35 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 3.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 3.15 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 3.05 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 3.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.95 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 3.10 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 20/08/2019
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ