แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 21 มกราคม 2021
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.10 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 2.90 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.80 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.70 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.60 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.40 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 2.70 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 13/01/2021
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ