แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2019
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.15 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.05 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.95 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.85 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.75 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.65 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.55 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 2.80 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 15/05/2019
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ