แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2020
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.15 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.85 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.75 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.65 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.55 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.45 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 2.70 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 16/09/2020
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ