แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 17 เมษายน 2021
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 2.65 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 2.55 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.45 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.35 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.15 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 2.30 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 31/03/2021
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ