แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2017
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 2.85 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 2.75 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.55 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.45 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.35 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.15 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 2.40 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 15/11/2017
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ