การจัดการฟาร์ม

หน้าแรก | การจัดการฟาร์ม

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2024
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 4.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 4.30 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 4.10 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 4.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 3.90 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 3.80 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 3.70 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 4.00 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 29/05/2024 ดูราคาย้อนหลัง

พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ

การจัดการฟาร์ม

 • เรื่องความปลอดเชื้อทางฟาร์มใสใจเป็นอย่างยิ่ง
 • รถเข้าฟาร์มต้องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกคัน
 • แท้งน้ำสูงสำหรับจ่ายน้ำสำหรับไก่ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ตกตะกอน ก่อนส่งขึ้นแท้งนี้
 • การจัดเก็บเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มิดชิดและปลอดภัย
 • กำจัดมูลไก่ทุกวันเพื่อลดปริมาณก๊าซแอมโมเนีย และสุขอนามัยที่ดีของไก่
 • มีรถมารับซื้อมูลไก่ทุกวัน
 • แผงไข่ก่อนนำมาใช้งานทุกครับต้องผ่านการแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 15 นาที
 • หลังจากผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาจะน้ำมาผื่งแดดจนแห้งก่อนนำไปใช้
 • ทุกครั้งที่ใช้มั่นใจได้ว่าปลอดจากเชื้อโรค
 • เครื่องปั่นไฟสำรองสำหรับเล้าอีแวปจำเป็นอย่างยิ่ง
 • ถังบรรจุอาหารมาตรฐาน
 • เจ้าหน้าที่คอยควบคุมอุปกรณ์และดูแลไก่อย่างไกล้ชิด
 • เจ้าหน้าทีดูแลปริมาณอาหารและเช็คสุขภาพไก่ทุกวัน
 • ทำความสะอาดใบพัดลมระบายอากาศทุกสัปดาห์
 • อุปการ์ให้น้ำทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง
 • เครื่องผสมยาหรือวิตามินในน้ำ
 • มาตรน้ำสำหรับตรวจเช็คปริมาณการกินน้ำของไก่
 • อาหารแต่ละมื้อมีการจดบันทึกปริมาณ
 • คัดแยกไข่เสียออกจากไข่ดี
 • ระบบสายพานลำเลียงไข่ออกจากตัวเล้า
 • คัดแยกขนาดโดยเครื่องคัดแยกมาตรฐานจากประเทศฮอลแลนด์