แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2022
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.80 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.70 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 3.40 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 3.20 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 3.10 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 3.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.90 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 3.30 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 18/05/2022
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ