แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2024
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 4.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 4.30 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 4.10 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 4.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 3.90 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 3.80 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 3.70 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 4.00 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 29/05/2024
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ