แกลอรี่

หน้าแรก | แกลอรี่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2023
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 4.30 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 4.10 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 3.90 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 3.80 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 3.70 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 3.60 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 3.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 3.80 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 15/05/2023
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ